ที่นอนปิคนิค 3ฟุต
ไมดาส
-
เป็นที่นอนปิคนิคเนื้อหนา 2 นิ้วผลิตด้วยใยสังเคราะห์เกรดA
ถอดซักได้ทั้งที่นอนและหมอน นอนได้นานไม่ยุบแบน
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 3'x6.5'x2นิ้ว   1 ชุด
-
หมอน   1 ใบ
ที่นอนปิคนิค 3.5ฟุต
โลตัสและโตโต้
-
เป็นที่นอนปิคนิคเนื้อหนา 4 นิ้วผลิตด้วยใยสังเคราะห์เกรดA
ถอดซักได้ทั้งที่นอนและหมอน นอนได้นานไม่ยุบแบน
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 3.5'x6.5'x4 นิ้ว   1 ชุด
-
หมอน   1 ใบ
ที่นอนปิคนิค 3.5ฟุต
ทิวลิป
-
เป็นที่นอนปิคนิคเนื้อหนา 4 นิ้วผลิตด้วยใยสังเคราะห์เกรดA
ถอดซักได้ทั้งที่นอนและหมอน นอนได้นานไม่ยุบแบน
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 3.5'x6.5'x4 นิ้ว   1 ชุด
-
หมอน   1 ใบ
ที่นอนปิคนิค 5 ฟุต
โลตัสและโตโต้
-
เป็นที่นอนปิคนิคเนื้อหนา 4 นิ้วผลิตด้วยใยสังเคราะห์เกรดA
ถอดซักได้ทั้งที่นอนและหมอน นอนได้นานไม่ยุบแบน
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 5'x6.5'x4 นิ้ว   1 ชุด
-
หมอน   2 ใบ
-
ผ้าห่มขนาด 5'   1ผืน (เฉพาะยี่ห้อโลตัส)
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง