ผ้านวมเอนกประสงค์
5 ฟุต
-
เป็นผ้านวมเนื้อบาง ไร้รอยต่อ มีทั้งลายโตโต้กู๊ดและลาย
การ์ตูนลิขสิทธิ์ เนื้อนุ่มห่มสบาย
ขนาด
-
60x80 นิ้ว
ผ้านวมเอนกประสงค์
6 ฟุต
-
เป็นผ้านวมเนื้อบาง ไร้รอยต่อ   มีทั้งลายโตโต้กู๊ดและลาย
การ์ตูนลิขสิทธิ์ เนื้อนุ่มห่มสบาย
ขนาด
-
70x90 นิ้ว
ผ้านวมเอนกประสงค์
7.5 ฟุต
-
เป็นผ้านวมเนื้อบาง ไร้รอยต่อ   มีทั้งลายโตโต้กู๊ดและลาย
การ์ตูนลิขสิทธิ์ เนื้อนุ่มห่มสบาย
ขนาด
-
90x97 นิ้ว
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง