ผ้านวมเอนกประสงค์
5 ฟุต
-
เป็นผ้านวมเนื้อบาง กุ๊นขอบอย่างดี 2หน้า2ลาย
ขนาด
-
60x70 นิ้ว
ผ้านวมเอนกประสงค์
6 ฟุต
-
เป็นผ้านวมเนื้อบาง กุ๊นขอบอย่างดี 2หน้า2ลาย
ขนาด
-
70x80 นิ้ว
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง