ชุดผ้านวม+ผ้าปู 3.5ฟุต
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5'x6.5'x8 นิ้ว   1 ผืน
-
ปลอกหมอนหนุน   1 ใบ
-
ปลอกหมอนข้าง   1 ใบ
   
-
ผ้านวมขนาด 60x80 นิ้ว   1 ผืน
........................................................................................................................................
ชุดผ้านวม+ผ้าปู 5ฟุต
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 5'x6.5'x8 นิ้ว   1 ผืน
-
ปลอกหมอนหนุน   2 ใบ
-
ปลอกหมอนข้าง   2 ใบ
   
-
ผ้านวมขนาด 100x90 นิ้ว   1 ผืน 
........................................................................................................................................
ชุดผ้านวม+ผ้าปู 6ฟุต
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 6'x6.5'x8 นิ้ว   1 ผืน
-
ปลอกหมอนหนุน   2 ใบ
-
ปลอกหมอนข้าง   2 ใบ
   
-
ผ้านวมขนาด 100x90 นิ้ว   1 ผืน 
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง