ชุดผ้าปู 3.5ฟุตซาติน
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5'x6.5'x8 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     1 ใบ
-
ปลอกหมอนข้าง     1 ใบ
........................................................................................................................................
ชุดผ้าปู 5ฟุตซาติน
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 5'x6.5'x8 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     2 ใบ   
-
ปลอกหมอนข้าง    2 ใบ
........................................................................................................................................
ชุดผ้าปู 6ฟุตซาติน
-
มีลายสติทช์ ยางรัดมุม
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 6'x6.5'x8 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     2 ใบ   
-
ปลอกหมอนข้าง    2 ใบ
ชุดผ้าปู 3.5ฟุตซาติน
-
มีลายแองกรี้เบิร์ด
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5'x6.5'x11 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     1 ใบ
-
ปลอกหมอนข้าง     1 ใบ
........................................................................................................................................
ชุดผ้าปู 5ฟุตซาติน
-
มีลายแองกรี้เบิร์ด
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 5'x6.5'x11 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     2 ใบ   
-
ปลอกหมอนข้าง    2 ใบ
........................................................................................................................................
ชุดผ้าปู 6ฟุตซาติน
-
มีลายแองกรี้เบิร์ด
ประกอบด้วย
-
ผ้าปูที่นอนขนาด 6'x6.5'x11 นิ้ว   1 ชิ้น
-
ปลอกหมอนหนุน     2 ใบ   
-
ปลอกหมอนข้าง    2 ใบ
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง