ข้อห้าม...เมื่อเข้านอน
               การนอนคือการพักผ่อน หลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวัน แล้วนอนอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพ วันนี้เกร็ดความรู้มี
ข้อห้ามทำก่อนนอนมาบอกกัน เพื่อสุขภาพที่ดี
               อย่าใส่นาฬิกาข้อมือนอน เพราะขณะที่นาฬิกาทำงานไปเรื่อยๆ นั้น  ล้วนปล่อยพลังงาน ถ้าใส่นาฬิกาข้อ
มือนอน จะมีผลต่อสุขภาพระยะยาว
               ไม่ควรนอนหลับไปพร้อมๆ กับโทรศัพท์ หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ๆ ใครที่ชอบใช้มือถือเป็นนาฬิกา
ปลุกยามเช้า กรุณาเก็บมือถือไว้ห่างๆ เพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า โทรศัพทืมือถือ จะปล่อยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าออกมาขณะเปิดเครื่องไว้ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ มีผลกับระบบประสาท เพราะฉนั้น ตอนนอนก็ควรปิด
โทรศัพท์มือถือจะดีกว่า
               อย่าหลับไปพร้อมกับเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเหนื่อยอ่อน เมื่อยล้ายังไง ต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมด
เพราะการหลับทั้งๆ ที่เครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้า จะก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวพรรณระยะยาว
               (สำหรับสาวๆ เท่านั้น) อย่าใส่ยกทรงนอน เพราะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน พบว่าการใส่ยกทรงนานเกิน
12 ชั่วโมง จะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกได้ ฉะนั้น ก็อย่าใส่ยกทรงนอนเลย
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง