ห้องนอน...ซ่อนภูมิแพ้
               เดี๋ยวนี้คนเป็นภูมิแพ้กันมากขึ้น โดยที่หลายคนอาจไม่ทราบว่า ปัญหาภูมิแพ้เริ่มต้นหรือกำเริบรุนแรงขึ้น
เพราะ "ตัวกระตุ้น" หลายอย่างซ่อนอยู่ในห้องนอน อาการจามจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในจมูก ซึ่ง
สาเหตุหนึ่งมาจากฝุ่นหรือไรฝุ่นที่เกิดขึ้นบนที่นอน ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา ควันบุหรี่ ขี้เแมลงสาบ ไอระเหยของ
สารเคมี ล้วนแต่สามารถกระตุ้นอาการภูมิแพ้ และส่งผลต่อการเจ็บป่วยของร่างกายในที่สุด หลายอย่างที่กล่าวมามัก
ซ่อนอยู่ในห้องนอนของคุณ สำรวจห้องนอนของคุณเต็มไปด้วยฝุ่นหรือไม่ การได้นอนหลับพักผ่อนในห้องนอนที่มีอา
กาศสะอาด ปราศจากฝุ่นจะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น หรือฟื้นคืนจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น พื้นห้องปูด้วยพรมหรือไม่
นับเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะพรมจะกลายเป็นแหล่งของไรฝุ่นที่เป็นตัวก่อภูมิแพ้ และดูแลทำความสะอาดได้ยาก
กว่าพื้นไม้หรือกระเบื้อง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้านวม ควรถอดซักได้และควรเปลี่ยนอยู่เสมอ ซักทำความ
สะอาดด้วยอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส เพราะอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้จะไม่สามารถฆ่าไรฝุ่นในเครื่องนอนได้
                คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสูบบุหรี่ในห้องนอน ใช้น้ำยาหรือน้ำหอมปรับอากาศในห้องนอนพร้อมๆ กับเปิด
เครื่องปรับอากาศใช่หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ผ้าม่าน สีทาผนัง ตู้ โต๊ะ พรม ควรพิจารณาเลือกซื้อชนิด
ที่ระบุว่า ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในการผลิต ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตสินค้าบางประเภทเริ่มหันมาให้ความสำคัญ
ต่อเรื่องดังกล่าว เปิดหน้าต่างบ้างหรือเปล่า บ้านใหนที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศในห้องได้ถ่าย
เทบ้าง หรือปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาบ้างสัปดาห์ละครั้งก็ยังดี เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมหันมาดูแลรักษาห้อง
นอน ให้สะอาดอยู่เสมอ จะได้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้

               
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง