การเลือกซื้อ...ผ้าปูที่นอน
               หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักประสบปัญหาในการเลือกซื้อผ้าปูที่นอน ไม่รู้ว่าตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายว่า
อย่างไร เลือกอย่างไรจึงจะเหมาะกับที่นอนของตัวเอง อย่าเพิ่งร้อนใจ เรามรวิธีเลือกผ้าปูที่นอนง่ายๆ มาฝากกัน
               1.ผ้าปูที่นอน เริ่มจากวัดขนาดที่นอนของเราเสียก่อน ว่าที่นอนที่บ้านเราเป็นที่นอนประเภทใหน จะได้ไม่มี
ปัญหาซื้อผ้าปูที่นอนมาผิดขนาด โดยขนาดผ้าปูที่นอนที่ใช้ได้กับที่นอนในเมืองไทย มีดังนี้
               1.1-ผ้าปูที่นอนเตียงเดี่ยว Single Fitted Sheet 3.5' x 6.5' x 8"  
               1.2-ผ้าปูที่นอนเตียงคู่     Queen Fitted Sheet    5' x 6.5' x 8"
               1.3-ผ้าปูที่นอนเตียงคู่        King Fitted Sheet     6' x 6.5' x 8"  
               2.ปลอกหมอน ที่แพ็คมาในชุดเดียวกับผ้าปูเตียง จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อสำหรับชุดเครื่อง
นอนโตโต้ จะเป็นขนาดมาตรฐาน คือ ปลอกหมอนหนุน 19.5" x 29.5" ส่วนปลอกหมอมข้าง 14" x 45" ดังนั้น
ปลอกหมอนที่เคยใช้ได้กับหมอนยี่้ห้อหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้กับอีกยี่ห้อหนึ่ง
              
               3.ชนิดเนื้อผ้า ปัจจุบัน ผ้าปูที่นอนมักทำจากเส้นใยที่เป็นส่วนผสมของ โพลีเอสเตอร์กับผ้าฝ้าย ซึ่งสา-
มารถตากให้แห้งได้ง่าย แต่สำหรับผ้าปูที่นอนที่ทำจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์นั้น เราจำเป็นจะต้องรีดให้เรียบก่อนนำไปใช้
                                        100% Cotton Satin  
                                        100% Cotton
                                         50% Cotton / 50% Polyester หรือเรียกว่าผ้า CVC
                                         35% Cotton / 65% Polyester หรือเรียกว่าผ้า    TC
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง